Žijeme v ére, keď sa vedecké a medicínské pokroky odohrávajú pravidelne. Môžeme žiť zdravšie, ako mohli mnohý naši predkovia kedysi len snívať. Aj napriek tomu, stale zelená káva vysoké percentá populácie zažívajú choroby toho, či onoho druhu. Žiaľ, väčšina týchto nemocí mohla byť predíjdená zdravším životným štýlom. Množstvo ľudí má totiž vžité nezdravé spôsoby, ktoré vedú k zdravotným problémom. Tu je niekoľko tipov pre zdravší a produktívnejší život.

Mentálna hygiéna

fit-osobaVäčšina ľudí si myslí, že zdravotné problémy sú spôsobené len fyzickými dôvodmi. Výskum však ukázal že naša hlava môže byť dôvodom veľkého množstva chorôb. Strach, stres, úzkosť, zatrpklosť, hnev, žiarlivosť, besnota a viacero iných deštruktívnych emócií, môže viesť ku zdravotným komplikáciám. Pozitívny pohľad na svet, prameniaci z vnútorneho pokoja, je základom zdravého života.

Čistá a čulá myseľ je potrebný na kontrolu nad každodennými aktivitami. Disciplína a sústredenosť sú cnosti, ktoré pochádzajú z čistej mysle, ktorá je pánom chvíle. Tvrdohlavá myseľ sa naopak môže trápiť s deštruktívnym správaním, ktoré spôsobuje zdravotné komplikácie.

Zdravé stravovacie návyky

Už zľudovela múdrosť, že “sme to čo jeme”. Vytvorenie si zdravých stravovacích návykov je preto kľúčové pre udržiavanie si všeobecného zdravia. Konzumovanie vyrovnanej stravy, ktorá zahŕňa zdravú dávku živín, vitamínov a minerálov, zabezpečí, že telo každý deň dostane, potrebnú dávku zložiek, potrebných na efektívne fungovanie.

Veľa zdravotných problémov môže vskrsnúť aj cez prejedanie. Obezita je jednou z veúcich príčin zdravotných ťažkostí vo vyspelých krajinách. Len preto aby spálili prebytočné skonzumované kalórie, ľudia dnes musia bežať na bežiacich pásoch, šlapať na stacionárnych bicykloch, či navštevovať telocvične. Je však vcelku bežné, že tendencia prejedania sa, má základ v mentálnych problémoch. Preto je opäť dôležité zdôraznovať potrebu mentálnej hygiény.

Návyky pri cvičení

fit-muzJe dôležité nasledovať režim častéh cvičenia, aby telo ostalo v pohotovosti a pripravenosti. Sedavá životospráva môže totiž viesť k viacerým zdravotným komplikáciám. Dnešné kancelárie patria k vedúcim dôvodom pre tieto problémy. Ľudia preto musia telo zaťažovať pri cvičenia, na udražanie sa v dobrej forme. Na to, aby sa držali striktne stanoveného kalendára, opäť sa vraciame k úlohe mysle. Tá je preto inštrumentálna pri zachovávaní zdravého tela.

Väčšiná týchto tipov sú triviálne logické, no je tragické, že väčšina ľudí si ich neuvedomuje. Ak sú dôkladne dodržiavané, tieto tipy vám môžu pomôcť ostať zdravým a produktívnym počas celého života.